Kierownictwo Urzędu

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Józef Krzysztof Gruszczyk Stanowisko: Burmistrz
2
Andrzej Bunia Stanowisko: Zastępca Burmistrza
Telefon: (081) 8520043
3
Agnieszka Brzyska Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: (081) 8520003
4
Sylwia Szczepańska Stanowisko: Sekretarz Gminy
5