Rada Miejska - Kadencja 2018-2023

Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe składane w terminie do dnia 30 kwietnia 2014
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2013
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok - 2014
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015
Oświadczenie na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2014