Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego dnia 30 września 20l6 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowych tych organizacji.
Data utworzenia
2016-09-30
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Dados Anna
Dodano do BIP dnia: 2016-10-07 14:22:48