Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 256/2020 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowych tych organizacji.
Data utworzenia
2020-10-08
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Dados Anna
Dodano do BIP dnia: 2020-10-08 14:27:37